กลับไปหน้าผลการค้นหา

รายละเอียดผลงานวิจัย

เลขที่อ้างอิง/Ref.number : 110
ชื่อเรื่อง/Title : ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553 - 2557
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ :
ชื่อผู้แต่ง/ Authors : 1.กรมการจัดหางาน
  2.
  3.
หน่วยงานที่จัดทำ/ Publisher: กรมการจัดหางาน
ปีที่จัดทำ /Year of publishing(B.E.) 2554
คำค้น
ประเภทผลงาน / Pub Type วารสาร/รายงาน
โครงการสำรวจ/สำมะโน

1.สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร

  2.
  3.
  4.
บทคัดย่อ / Abstract 1.
2.
3.
ไฟล์แนบ
สิขสิทธิ์ / หมายเหตุ
   

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย