กลับไปหน้าผลการค้นหา

รายละเอียดผลงานวิจัย

เลขที่อ้างอิง/Ref.number : 17
ชื่อเรื่อง/Title : Multinational Enterprises
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ :
ชื่อผู้แต่ง/ Authors : 1.ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
  2.
  3.
หน่วยงานที่จัดทำ/ Publisher: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่จัดทำ /Year of publishing(B.E.)
คำค้น
ประเภทผลงาน / Pub Type งานวิจัย
โครงการสำรวจ/สำมะโน

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

  2.
  3.
  4.
บทคัดย่อ / Abstract 1.
2.
3.
ไฟล์แนบ
สิขสิทธิ์ / หมายเหตุ
   

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย