หน้าแรก
     


กระทู้ถาม
 
ขอข้อมูลสถิติโรคเรื้อรัง

ถึงเจ้าหน้าที่ค่ะ
ดิฉันอยากทราบว่าตั้งแต่ปี 2549 - 2553 หรือปี 2552 ก็ได้ค่ะ มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคอะไรบ้าง แต่ละโรคมีจำนวนเท่าไร และค่ารักษาโรคเรื้อรังแต่ละปีใช้งบประมาณเท่าไร
และ
อยากทราบว่าตั้งแต่ปี- 2553 หรือปี 2552 ก็ได้ค่ะ มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำนวนกี่คน คิดเป็นกี่ % แยกเป็นรายปีทั้งประเทศ และค่าใช้จ่ายแต่ละปีของโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี 2549 เสียไปเท่าไร

ขอความกรุณาตอบกลับด้วยนะคะ
 
มุทิตา คงปั้น 
27 พ.ค. 2553 เวลา 13:00 น. 
Add? Reply Mail to asago.k@gmail.com Delete

 ความเห็นที่ : 1Add? Reply Mail to services@nso.go.th Delete
 เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

ตามที่ท่านได้สอบถามข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำนักงานสถิติแห่งชาติขอเรียนว่า ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5 หรือ
กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/report/report1.asp

ด้วยความปรารถนาดี
 
กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล 
31 พ.ค. 2553 เวลา 10:11 น. 

 ความเห็นที่ : 2Add? Reply Mail to par-jaim@hotmail.com Delete
 อยากทราบสถิติอายุน้อยที่สุดที่คนไทยเริ่มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตวายเรื้อรังค่ะ 
ปาริชาติ 
28 มิ.ย. 2553 เวลา 17:09 น. 

 ความเห็นที่ : 3Add? Reply Mail to ..... Delete
 ....... 
.... 
1 ส.ค. 2553 เวลา 19:30 น. 

 ความเห็นที่ : 4Add? Reply Mail to navaroot@hotmail.com Delete
 เรียน จทน.กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ทำไม สถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จากฐานข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนง. ปลัดกระทรวงสธ.กับฐานข้อมูล Medical statistics center online แตกต่างกันมาก อันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน
 
นวรัตน์ 
27 ส.ค. 2553 เวลา 12:57 น. 

 ความเห็นที่ : 5IP : 182.52.199.240 Add? Reply Mail to poofa_123@hotmail.com Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ขอสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในประเทศไทยปี2553
 
nipapan 
5 ม.ค. 2554 เวลา 10:58 น. 

 ความเห็นที่ : 6IP : 110.49.205.110 Add? Reply Mail to naona2516@hotmail.com Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ขอสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยปี2553 เพราะตามweb siteที่แนะนำไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 
naona 
27 ม.ค. 2554 เวลา 23:10 น. 

 ความเห็นที่ : 7IP : 115.67.229.150 Add? Reply Mail to suwaree_noi@hotmail.co.th Delete
 อยาทราบว่าสถิติการป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยปี2553อยู่อันดับที่เท่าไร 
noi 
2 เม.ย. 2554 เวลา 21:20 น. 

 ความเห็นที่ : 8IP : 182.53.127.110 Add? Reply  Delete
 http://karaokenew.com 
อนุดิษ 
10 มิ.ย. 2554 เวลา 05:10 น. 

 ความเห็นที่ : 9IP : 171.4.21.16 Add? Reply Mail to poonsrid@hotmail.co.th Delete
 ขอข้อมูลโรคหืดในเด็กที๊Up date 
Poonsri Dandee 
20 ส.ค. 2554 เวลา 15:58 น. 

 ความเห็นที่ : 10IP : 110.49.39.33 Add? Reply  Delete
 อยากทราบสถิติของผู้ป่วยโรคไตปี 2553-2554 ค่ะ ต้องการใช้ทำรายงานค่ะ 
Suppakan Kongkeao 
22 ส.ค. 2554 เวลา 17:36 น. 

 ความเห็นที่ : 11IP : 110.77.138.96 Add? Reply Mail to benyapha.keaw@hotmail.com Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่....ดิฉันขออนุญาตขอข้อมููลสถิติการบำบัดทดแทนไตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายปี2550-2553 เพื่ออ้างอิงในการทำงานวิจัยของโรงพยาบาล 
เบญญาภา ภู่ประพันธ์ 
5 ต.ค. 2554 เวลา 16:59 น. 

 ความเห็นที่ : 12IP : 115.67.75.199 Add? Reply Mail to sup 2553@hotmail.com Delete
 ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
สุภัคกาญจน์ ประกอบแสง 
7 ต.ค. 2554 เวลา 19:44 น. 

 ความเห็นที่ : 13IP : 223.206.156.206 Add? Reply Mail to ksumapor@medicine.psu.ac.th Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่....ดิฉันขออนุญาตขอข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในปี2550-2553 เพื่ออ้างอิงในการทำคู่มือ 
สุมาพร คำแก้ว 
16 ต.ค. 2554 เวลา 21:57 น. 

 ความเห็นที่ : 14IP : 101.108.164.225 Add? Reply Mail to jurarat_tac@hotmail.com Delete
 อยากทราบสถิติผู้ป่วยโรคไตค่ะปี 2553-ปัจจุบัน กรุณาตอบด้วยนะคะ 
jun 
20 ต.ค. 2554 เวลา 07:54 น. 

 ความเห็นที่ : 15IP : 180.183.120.104 Add? Reply Mail to kooha3@hotmail.com Delete
 อยากได้ข้อมูล สถิตผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงของปี 54อะคับ ใครรู้ ใครมี ช่วยส่งให้ด้วยนะคับ เอาไปทำงาน หาไม่เจอเลยคับ เครียดมากเลย เมลkooha3@hotmail.com 
เอ็ม 
15 ม.ค. 2555 เวลา 23:20 น. 

 ความเห็นที่ : 16IP : 202.28.25.165 Add? Reply Mail to ptp-99@hotmail.com Delete
 อยากทราบว่าตั้งแต่ปี 2550 - 2553 มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ละโรคมีจำนวนเท่าไร และค่ารักษาโรคเรื้อรังแต่ละปีใช้งบประมาณเท่าไร 
วิระกร 
8 ก.พ. 2555 เวลา 16:23 น. 

 ความเห็นที่ : 17IP : 58.8.233.120 Add? Reply Mail to kanuengaom@hotmail.com Delete
 เรีนยเจ้าหน้าที่...ดิฉันขออนุญาตขอข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และแยกเป็นฟอกเลือด แบบรายจังหวัดในปี2550-2554 ขอความกรุณาตอบกลับด้วย ขอบคุณค่ะ 
คนึง 
12 ก.พ. 2555 เวลา 18:04 น. 

 ความเห็นที่ : 18IP : 114.40.169.132 Add? Reply  Delete
 http://taiwan-nightspot.com/2012.html
http://taiwan-nightclub.com/
http://xn--hxt324iqodkxe.tw/
http://lijing1002.wordpress.com/
http://tw.myblog.yahoo.com/nightclub-tw/
http://taiwan-nightclub.com/index3.html
http://taiwan-nightclub.com/index4.html
http://taiwan-nightclub.com/index5.html
http://taiwan-nightclub.com/index6.html
http://www.wretch.cc/blog/lijing1002
http://lanny2088.pixnet.net/blog
http://www.xn--fiq43l19jh26c.tw
http://www.xn--djrptw9wh26c.tw
http://xn--55qx5dk66d1qa.tw
http://tw.myblog.yahoo.com/nightclub-lijing/
http://blog.yam.com/wineshop
http://ivy00135.blog104.com/
http://ivy00138.blog104.com/
http://ivy00139.blog104.com/
http://ivy00141.blog104.com/
http://ivy00142.blog104.com/
http://wts30286.blog104.com/
http://518.blog104.com/
http://ivy00140.blog104.com/
http://li_jing1002.blog104.com/
http://qwe30286.blog104.com/
http://wineshop.blog104.com/
http://lijing1002.blog104.com/
http://lanny2088.blog104.com/
http://xn--hxt324iqodkxe.tw/agency/1
http://xn--hxt324iqodkxe.tw/at-work
http://xn--djrptf8jmwg.com
http://taipei-nightclub.com/
http://pbady12.pixnet.net/blog
http://pbady12.blog104.com/
http://taiwan-nightspot.com/2012-00.html
http://beautyladies.com.tw/
http://beautyladies.com.tw/01.html
http://beautyladies.com.tw/02.html
http://beautyladies.com.tw/03.html
http://beautyladies.com.tw/kaohsiung.html
http://beautyladies.com.tw/taipei.html
http://beautyladies.com.tw/taichung.html
http://hotel-brokerage.com/
http://hotel-brokerage.com/linsanity.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-00.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-01.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-02.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-03.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-04.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-05.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-06.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-07.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-08.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-09.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-10.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-11.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-12.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-00.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-01.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-02.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-03.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-04.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-05.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-06.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-08.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-09.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-10.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-11.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-12.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-13.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-14.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-15.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-16.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-17.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-18.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-19.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-20.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-21.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-22.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-23.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-24.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-25.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-26.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-27.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-28.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-29.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-30.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-31.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-32.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-33.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-36.html
 
ugg 
3 มี.ค. 2555 เวลา 16:48 น. 

 ความเห็นที่ : 19IP : 122.154.90.157 Add? Reply Mail to djum_555@hotmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอ ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานปี เช่น สถิติ จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย อัตราการเสียชีวิต สถิติผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2552 2553 2554 ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ 
จรรยา 
10 ก.ค. 2555 เวลา 21:21 น. 

 ความเห็นที่ : 20IP : 58.9.18.255 Add? Reply Mail to kulvaranon@hotmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี 2554 ทั้งจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
ประเทศไทย และ ทั่วโลก
 
สุทธิศํกดิ์ 
9 ส.ค. 2555 เวลา 01:28 น. 

 ความเห็นที่ : 21IP : 174.139.3.70 Add? Reply Mail to dhfl@yahoo.com Delete
 http://www.oakley--sunglass.com/ oakley sunglasses
http://www.rayban--sunglass.com/ ray ban sunglasses
http://www.coachfactoryoutletusa.org/ coach factory outlet
http://www.hollisterclothing-store.com/ hollister clothing store
http://www.michael--korsoutletonline.com/ michael kors outlet online
http://www.saclancelfrance.com/ sac lancel
http://www.katespade--outlet.com/ kate spade outlet
http://www.katespadeoutlet-online.com/ kate spade outlet online
http://www.katespade-online.com/ kate spade online
http://www.coachoutlet-onlinestore.com/ coach factory outlet
http://www.michaelkors--outletonline.com/ michael kors outlet online
http://www.abercrombie-andfitch.com/ abercrombie and fitch
http://www.outletmichaelkorsonline.com/ michael kors outlet
http://www.sacportefeuille.com/ sac portefeuille
http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/ oakley sunglasses outlet
http://www.fitflopsuk.com/ fitflops uk
http://www.michael--korsoutlet.com/ michael kors outlet
http://www.toryburch-outlet-online.com/ tory burch outlet online
http://www.abercrombieandfitchstore.com/ abercrombie & fitch
http://www.fit-flops.co.uk/ fitflops
http://www.coachoutlet-onlinefactory.com/ coach outlet online
http://www.coachfactoryoutlet-bag.com/ coach factory outlet
http://www.tory-burchshoes.com/ tory burch shoes
http://www.coachfactoryoutletclearance.com/ coach factory outlet
http://www.ray-bans-sunglass.com/ ray-ban sunglasses
http://www.ray-baneyewear.com/ ray-ban eyewear
http://www.rayban--sunglasses.net/ ray ban sunglasses
http://www.oakley--sunglasses.org/ oakley sunglasses
http://www.oakley--glasses.com/ oakley glasses
http://www.louis-vuittonoutletstores.com/ louis vuitton outlet stores
http://www.louis-vuittonhandbags.net/ louis vuitton handbags
http://www.michael-kors.cc/ michael kors
http://www.tory-burch.org/ tory burch
http://www.valentino.us.com/ valentino
http://www.coach-outletonlinefactory.com/ coach outlet
http://www.coachoutlet-factorystore.com/ coach outlet store online
http://www.air--jordans.com/ air jordan
http://www.timberlandshoesus.com/ timberland shoes
http://www.michaelkors--handbags.com/ michael kors handbags
http://www.coachfactoryoutletnew.com/ coach factory outlet
http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/ coach factory outlet
http://www.truereligionbrandjeans.us.com/ true religion outlet
http://www.truereligionjeans.us.com/ true religion jeans
http://www.coach--handbags.com/ coach outlet online
http://www.louisvuitton--outlet.us/ louis vuitton outlet
http://www.timberland--shoes.com/ timberland boots
http://www.isabelmarantshoes.us.com/ isabel marant shoes
http://www.coachoutletonline-factory.com/ coach outlet online
http://www.michael-korsonlineoutlet.com/ michael kors outlet online
http://www.louisvuitton-handbag.us/ louis vuitton handbags
http://www.coach-outletstoreonline.com/ coach outlet store online
http://www.true-religion-jeans.com/ true religion jeans
http://www.coach-outletfactoryonline.com/ coach factory outlet online
http://www.coachfactoryoutlet-official.com/ coach factory outlet
http://www.louis-vuittonoutlets.com/ louis vuitton outlet
http://www.officialcoachonlinefactorysale.com/ official coach factory outlet
http://www.coachoutlet-storefactory.com/ coach outlet online
http://www.michael-korsoutletsonline.com/ michael kors outlet
http://www.cotiffanyand.com/ tiffany and co jewelry
http://www.celineoutlet-online.com/ celine outlet
http://www.celine-handbags.com/ celine handbags
http://www.toms--shoes.us/ toms shoes
http://www.fitflopsandalssale.com/ fitflops
http://www.fitflopusaonline.com/ fitflop outlet
http://www.prada-handbag.com/ prada handbags
http://www.cotiffanyand.com/ tiffany and co
http://www.prada-outlets.com/ prada outlet
http://www.marcjacobs.us.com/ marc jacobs
http://www.supra.us.com/ supra shoes
http://www.ralphlaurenpolo-inc.com/ polo ralph lauren
http://www.tiffanyjewelry.us.com/ tiffany jewelry
 
oakley sunglasses 
18 ส.ค. 2557 เวลา 16:03 น. 

 ความเห็นที่ : 22IP : 110.169.16.65 Add? Reply Mail to gofsk@hotmail.com Delete
 ขอข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังปัจจุบันครับ 
พิสุทธิ์ 
8 ก.ย. 2557 เวลา 15:40 น. 

 ความเห็นที่ : 23IP : 61.7.221.146 Add? Reply Mail to kop_kop_1357@hotmail.com Delete
 ขออนุญาติครับ พอดีต้องการทราบสถิติการป่วยเป็นโรคคเรื้อรัง และโรคซึมเศร้า ในช่วงปี 2555-2557 ขอบคุณคับ 
Jetsada 
17 ก.ย. 2557 เวลา 08:13 น. 

 ความเห็นที่ : 24IP : 61.7.235.254 Add? Reply  Delete
 1.ขอทราบสถิติผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังของประเทศไทยและภาคเหนือ
2.ขอทราบสถิติผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ทำ CAPD ประเทศไทยและภาคเหนือ
 
กุ๊งกิ๊ง 
14 พ.ย. 2557 เวลา 23:08 น. 

 ความเห็นที่ : 25IP : 49.237.6.202 Add? Reply  Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอ ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานปี เช่น สถิติ จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย อัตราการเสียชีวิต สถิติผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2557ได้ไหมค่ะ จะทำรายงานคะ ขอบคุณคะ 
จิ 
9 ม.ค. 2558 เวลา 09:34 น. 

 ความเห็นที่ : 26IP : 61.19.201.16 Add? Reply Mail to jaree4255@gmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอ ข้อมูล สถิติ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังปี 2555-2557 แบ่งเป็น ผู้ป่วยเปลี่ยนไต ผู้ป่วยฟอกไตโดยใผ่านเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยที่ทำCAPD มาประกอบการทำคู่มือการปฏิบัตรงานคะ
ขอบคุณคะ
 
จารีย์ เพ็ชรศรี 
10 ก.พ. 2558 เวลา 11:21 น. 

 ความเห็นที่ : 27IP : 58.10.189.59 Add? Reply Mail to chanpanit@hotmail.co.th Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอ ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจปี2554-2557 เช่น สถิติ จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในกรุงเทพมหานครในกลุ่มชายวัยทอง(40-59 ปี)ของประเทศไทย อัตราการเสียชีวิต สถิติผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2554-2557ได้ไหมครับ จะทำรายงานครับ ขอบคุณครับ/ค่ะ
เมลล์:chanpanit@hotmail.co.th/chanpanit@gmail.com/chanpanit@windowslive.com
 
ณัฐนันท์ จันพานิช 
19 ก.พ. 2558 เวลา 14:17 น. 

 ความเห็นที่ : 28IP : 171.97.160.95 Add? Reply Mail to aeh_rn@hotmail.com Delete
 ขอคำแนะนำค่ะ อยากได้ข้อมูลสถิติผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันปี 2555-2557 ไม่ทราบว่าหาได้จากที่ไหนค่ะ หรือเวปใดรบกวนตอบด้วยค่ะ จะทำงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
Sirirat 
7 มี.ค. 2558 เวลา 16:51 น. 

 ความเห็นที่ : 29IP : 72.52.116.250 Add? Reply Mail to meiqing Delete
 http://www.adidaswings.name
http://www.oakleysunglasses.us.com
http://timberlandboots.hugeoff.net
http://www.abercrombieoutlet.name
http://www.christianlouboutin.name
http://www.jordan11.name
http://www.jordan11s.name
http://www.oakley-sunglasses.com.co
http://www.todsoutlet.name
http://www.abercrombiekids.name
http://www.pandorajewelry.name
http://www.gucci-outlet.name
http://www.coachcanadaoutlet.ca
http://www.oakley-sunglasses.net.co
http://burberry.stores.net.co
http://www.hogan-shoes.us
http://www.hollisterkids.net
http://www.raybanwayfarer.biz
http://www.michaelkors-mkoutlet.in.net
http://www.ghdhairstraighteners.com.co
http://www.louisvuittonhandbags.net.co
http://www.true-religion-outlet.us.com
http://www.jordan13.org
http://www.coach-outlet.us.org
http://www.louisvuittonoutlet-inc.us
http://www.ralph-lauren.net.co
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.ray-banoutlet.name
http://www.michael-korsoutletonline.eu.com
http://www.redchristianlouboutin.com
http://www.poloralph-lauren.net.co
http://www.raybansunglassesoutlet.name
http://www.ralph-lauren-outlet.co
http://www.gucci-outlet.org
http://www.michaelkors--outlet.com.co
http://www.oakleysunglasses-outlet.name
http://www.abercrombieandfitch.net.co
http://www.louis-vuitton.net.co
http://www.lebronjames-shoes.net
http://www.coachoutletstoreonline.us.org
http://www.abercrombie-fitch.com.co
http://www.ray-bansunglasses.name
http://www.mkorsoutlet.com.co
http://www.hollister-clothing.net
http://www.ralphlaurensale.eu.com
http://www.coachoutletstoreonline.eu.com
http://www.chiflatiron.com.co
http://www.jordan4.net
http://www.abercrombiestores.net
http://www.todsshoes.us
http://www.michaelkorsoutlet-mk.eu.com
http://www.katespade-outlet.us.com
http://www.cheaptoms.us
http://www.jordanconcords.net
http://www.michaelkors.com.so
http://www.christian-louboutinoutlet.org
http://www.poloralphlaurenhome.net
http://www.gucci-outlet.net.co
http://www.hollisteroutlet.name
http://www.chanelhandbags.in.net
http://www.jordanretro.name
http://www.pandoracharms.org.uk
http://www.raybansunglass.net.co
http://www.louis--vuitton.us
http://www.insanityworkout.com.co
http://www.toms-outlet.com.co
http://www.coachfactoryoutletonline.eu.com
http://www.abercrombieoutlet.us.com
http://www.jordan6.net
http://www.michaelkorsoutletus.eu.com
http://www.coachfactoryoutlet.com.so
http://www.soccer-jerseys.us.com
http://www.ray-ban-sunglasses.org.uk
http://www.abercrombie.in.net
http://www.michael-korsuk.org.uk
http://www.cheaprolexwatches.name
http://www.coachoutlet-factory.com.co
http://chanelhandbags.cocous.org
http://www.celine-outlet.us
http://toryburch.onlineinc.net.co
http://www.michaelkorsbag.org.uk
http://www.guccioutlet.net.co
http://michaelkorsoutlet.new-letter.com
http://truereligion.onlineinc.net.co
http://www.louisvuittonuk.me.uk
http://www.fitflops.org
http://michaelkors.officialstore.com.co
http://www.cocochaneluk.co.uk
http://www.guccishoes.us.com
http://www.oakleysunglassessale.in.net
http://www.michaelkorsoutletsales.us.com
http://www.hollister-co.net
http://www.louis-vuittonoutlet.us.org
http://www.jordan11concord.org
http://www.hollisterclothing.us
http://www.coach-outlet.us.com
http://www.michael-kors.org.uk
http://www.katespadeoutlet.net.co
http://www.coachoutlet.net.so
http://www.truereligion.eu.com
http://www.louis-vuitton.us.org
http://www.fendi.us.com
http://www.adidasshoes.name
http://www.michaelkors-outlet.com.co
http://www.dior-handbags.us
http://michaelkors.aphidsymposium.org
http://www.toms--shoes.com
http://www.louisvuitton-outlet.us.com
http://beatsbydrdre.outletoff.net
http://www.coach-factoryoutlet.com.co
http://www.retrojordans.name
http://www.hermes-birkin.us
http://www.louisvuitton.us.com
http://www.nike-airmax.me.uk
http://lululemon.suleymanaltun.com
http://www.christianlouboutinsale.biz
http://www.christianlouboutin-shoes.info
http://www.abercrombiestore.org
http://www.michaelkorshandbags.com.so
http://www.hollisterinc.name
http://www.christianlouboutinoutlet.com.co
http://www.lebronjames-shoes.name
http://www.abercrombieandfitch.cc
http://www.marc--jacobs.com
http://www.tory-burch-outlet.name
http://www.montblancpens.com.co
http://www.katespade-handbags.eu.com
http://www.rayban-sunglasses.eu.com
http://www.christianlouboutinoutlet.org
http://www.jordan3.net
http://www.coachoutlet-storeonline.in.net
http://www.michaelkorsoutlet.net.so
http://burberry.bidinc.org
http://burberryoutlet.newestsite.net
http://truereligion.officialbid.net
http://www.louis-vuittonhandbags.name
http://toryburchoutlet.stores.net.co
http://www.rayban-sunglasses.com.co
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.concords11.com
http://www.cheap--nfljerseys.us.com
http://www.holister.name
http://chanelhandbags.authenticinc.net
http://www.abercrombie-fitch.cc
http://www.kevindurantshoes.name
http://www.chanelbags.com.co
http://www.louisvuitton-lvoutlet.me
http://www.montblanc.com.co
http://www.prada-outlet.us
http://www.toms-shoes.cc
http://www.outlet-celine.com
http://www.jordan8.net
http://www.holisterclothingstore.com
http://www.raybans.name
http://www.louisvuittonoutlet.net.co
http://www.oakleysunglasses-wholesale.name
http://www.louisvuitton-handbags.com.co
http://oakley.hugeoff.net
http://www.christianlouboutinsale.name
http://burberry.officialstore.com.co
http://www.gucci.net.co
http://www.louisvuittonoutlets.name
http://timberland.officialfree.net
http://www.pandorajewelry.net.co
http://timberlandboots.dealsinc.net
http://www.michaelkorsoutlet.com.so
http://www.pradauk.co.uk
http://www.michaelkorsukpurse.co.uk
http://coachoutlet.officialinc.net
http://www.kobeshoes.org
http://www.kobebryantshoes.name
http://www.rolexwatchesoutlet.us
http://www.abercrombie.net.co
http://www.juicy-couture.us
http://www.raybanglasses.me.uk
http://www.hollisterclothing.info
http://www.p90xworkouts.us
http://www.oakleysunglasses-sale.in.net
http://www.oakleysunglassescheap.name
http://www.fitflop-shoes.us
http://www.michaelkorshandbags.eu.com
 
20150521meiqing 
21 พ.ค. 2558 เวลา 09:11 น. 

 ความเห็นที่ : 30IP : 122.154.246.101 Add? Reply Mail to namtal1991@hotmail.com Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของทุกท่าน
ดิฉันต้องการสิถิตผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยปี 2557
เพื่อใช่ประกอบในการทำวิจัย
 
อรุโณทัย อินมูล 
7 มิ.ย. 2558 เวลา 15:07 น. 

 ความเห็นที่ : 31IP : 1.46.9.158 Add? Reply Mail to domynolovelove@hotmail.com Delete
 อยากทราบข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ทั้งอัตรการป่วย การตาย ภาวะแทรกแทรกซ้อน ไม่ทราบว่าต้องหาที่ไหน หรือต้องเข้าเวปไหนค่ะ จะทำงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
Kedsarin 
15 ก.ค. 2558 เวลา 21:11 น. 

 ความเห็นที่ : 32IP : 171.96.172.77 Add? Reply Mail to nongoumzaa55@hotmail.com Delete
 อยากทราบข้อมูอ สถิติ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามช่วงอายุ ปีพ.ศ 2557-2558 
chanchan 
21 ก.ค. 2558 เวลา 21:43 น. 

 ความเห็นที่ : 33IP : 118.173.145.18 Add? Reply Mail to ch.pupu_witoon@hotmail.com Delete
 อยากทราบข้อมูลสถิตผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome ปี 2552-2557 ครับ
E-mail : ch.pupu_witoon@hotmail.com
ปล.ข้อมูลที่ขอไปต้องการนำมาอ้างอิงและเป็นข้อมูลของการทำวิจัยครับ
 
Ch.Witoon 
15 ส.ค. 2558 เวลา 12:53 น. 

 ความเห็นที่ : 34IP : 1.10.129.184 Add? Reply Mail to kikichuchu@outlook.co.th Delete
 ขอทราบรายงานสถิติผู้ป่วยโรคไม่เรื้อรัง พวกโรคหัวใจหลอดเลือดสมอง โภชนาการเกิน ไข้เลือดออก ของปี 2557ค่ะข้อมูลที่ขอไปนำไปใ้ในการอ้างอิงค่าสถิติในการทำรายงานค่ะ e-mail : kikichuchu@outlook.co.th
ขอบคคุณค่ะ
 
ชุลีรัตน์ 
24 ส.ค. 2558 เวลา 00:14 น. 

 ความเห็นที่ : 35IP : 202.29.16.235 Add? Reply Mail to amonrat10042537@gmail.com Delete
 ขอทราบรายงานสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของปี 2553-2557 ค่ะข้อมูลที่ขอไปนำไปใ้ในการอ้างอิงค่าสถิติในการทำรายงานค่ะ e-mail : amonrat10042537@gmail.com ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
 
Amonrat 
16 ก.ย. 2558 เวลา 13:36 น. 

 ความเห็นที่ : 36IP : 58.8.151.109 Add? Reply Mail to anu-2009@windowslive.com Delete
 อยากขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัตราป่วย อัตราตาย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ปี 2554-2557 เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยครับ .....ขอบคุณครับ 
anu 
20 ก.ย. 2558 เวลา 13:03 น. 

 ความเห็นที่ : 37IP : 61.7.138.95 Add? Reply Mail to chaaimtip@gmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัตราป่วย อัตราตาย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ปี 2554-2557 เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยในหน่วยงานค่ะ ขอบคุณค่ะ 
เอมอมร 
19 ต.ค. 2558 เวลา 14:40 น. 

 ความเห็นที่ : 38IP : 61.7.138.95 Add? Reply Mail to chaaimtip@gmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัตราตาย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ปี 2554-2557 เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยในหน่วยงาน .....ขอบคุณค่ะ 
เอมอมร 
19 ต.ค. 2558 เวลา 14:42 น. 

 ความเห็นที่ : 39IP : 61.7.235.246 Add? Reply Mail to inny14sasa@gmail.com Delete
 สวัสดีค่ะ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเด็กเรื้อรัง ปี2557 เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยหน่อยค่ะ 
ลูกอิน 
31 ต.ค. 2558 เวลา 15:44 น. 

 ความเห็นที่ : 40IP : 27.55.68.94 Add? Reply Mail to nisakorn499@gmail.com Delete
 ขอทราบรายงานสถิติผู้ป่วยโรคไม่เรื้อรัง ของปี 2557-2558 ค่ะข้อมูลที่ขอไปนำไปใ้ในการอ้างอิงค่าสถิติในการทำรายงานค่ะ e-mail : nisakorn499@gmail.com 
nisakorn 
23 ธ.ค. 2558 เวลา 22:54 น. 

 ความเห็นที่ : 41IP : 171.96.170.174 Add? Reply Mail to nesnes-1969@hotmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอทราบสถานการ์ณของโรค ,ข้อมูล ,สถิติ ดังนี้1.ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 2.โรค MI 3.การตั้งท้องก่อนวัย 4.เด็กอ้วน (ระหว่างปี 2555-2558) เพื่อประกอบการวางแผนงานในหน่วยงาน..ขอบพระคุณคะ

มุทิตา
2 มี.ค.59 เวลา18.30 น.
 
มุทิตา สมิตะโยธิน 
2 มี.ค. 2559 เวลา 19:31 น. 

 ความเห็นที่ : 42IP : 96.88.134.2 Add? Reply Mail to panan.pic@mahidol.ac.th Delete
 เรียนผู้เกี่ยวข้อง

ขอทราบสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานและการควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือด 5 ปี ย้อนหลังคะ
ขอบคุณมากคะ
 
ปาหนัน 
24 เม.ย. 2559 เวลา 23:27 น. 

  แสดงความคิดเห็น
  
ข้อความ 
ชื่อ  *
อีเมล์ 
สีพื้น