หน้าแรก
     


กระทู้ถาม
 
ขอข้อมูลสถิติโรคเรื้อรัง

ถึงเจ้าหน้าที่ค่ะ
ดิฉันอยากทราบว่าตั้งแต่ปี 2549 - 2553 หรือปี 2552 ก็ได้ค่ะ มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคอะไรบ้าง แต่ละโรคมีจำนวนเท่าไร และค่ารักษาโรคเรื้อรังแต่ละปีใช้งบประมาณเท่าไร
และ
อยากทราบว่าตั้งแต่ปี- 2553 หรือปี 2552 ก็ได้ค่ะ มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำนวนกี่คน คิดเป็นกี่ % แยกเป็นรายปีทั้งประเทศ และค่าใช้จ่ายแต่ละปีของโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี 2549 เสียไปเท่าไร

ขอความกรุณาตอบกลับด้วยนะคะ
 
มุทิตา คงปั้น 
27 พ.ค. 2553 เวลา 13:00 น. 
Add? Reply Mail to asago.k@gmail.com Delete

 ความเห็นที่ : 1Add? Reply Mail to services@nso.go.th Delete
 เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

ตามที่ท่านได้สอบถามข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำนักงานสถิติแห่งชาติขอเรียนว่า ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5 หรือ
กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/report/report1.asp

ด้วยความปรารถนาดี
 
กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล 
31 พ.ค. 2553 เวลา 10:11 น. 

 ความเห็นที่ : 2Add? Reply Mail to par-jaim@hotmail.com Delete
 อยากทราบสถิติอายุน้อยที่สุดที่คนไทยเริ่มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตวายเรื้อรังค่ะ 
ปาริชาติ 
28 มิ.ย. 2553 เวลา 17:09 น. 

 ความเห็นที่ : 3Add? Reply Mail to ..... Delete
 ....... 
.... 
1 ส.ค. 2553 เวลา 19:30 น. 

 ความเห็นที่ : 4Add? Reply Mail to navaroot@hotmail.com Delete
 เรียน จทน.กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ทำไม สถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จากฐานข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนง. ปลัดกระทรวงสธ.กับฐานข้อมูล Medical statistics center online แตกต่างกันมาก อันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน
 
นวรัตน์ 
27 ส.ค. 2553 เวลา 12:57 น. 

 ความเห็นที่ : 5IP : 182.52.199.240 Add? Reply Mail to poofa_123@hotmail.com Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ขอสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในประเทศไทยปี2553
 
nipapan 
5 ม.ค. 2554 เวลา 10:58 น. 

 ความเห็นที่ : 6IP : 110.49.205.110 Add? Reply Mail to naona2516@hotmail.com Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ขอสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยปี2553 เพราะตามweb siteที่แนะนำไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 
naona 
27 ม.ค. 2554 เวลา 23:10 น. 

 ความเห็นที่ : 7IP : 115.67.229.150 Add? Reply Mail to suwaree_noi@hotmail.co.th Delete
 อยาทราบว่าสถิติการป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยปี2553อยู่อันดับที่เท่าไร 
noi 
2 เม.ย. 2554 เวลา 21:20 น. 

 ความเห็นที่ : 8IP : 182.53.127.110 Add? Reply  Delete
 http://karaokenew.com 
อนุดิษ 
10 มิ.ย. 2554 เวลา 05:10 น. 

 ความเห็นที่ : 9IP : 171.4.21.16 Add? Reply Mail to poonsrid@hotmail.co.th Delete
 ขอข้อมูลโรคหืดในเด็กที๊Up date 
Poonsri Dandee 
20 ส.ค. 2554 เวลา 15:58 น. 

 ความเห็นที่ : 10IP : 110.49.39.33 Add? Reply  Delete
 อยากทราบสถิติของผู้ป่วยโรคไตปี 2553-2554 ค่ะ ต้องการใช้ทำรายงานค่ะ 
Suppakan Kongkeao 
22 ส.ค. 2554 เวลา 17:36 น. 

 ความเห็นที่ : 11IP : 110.77.138.96 Add? Reply Mail to benyapha.keaw@hotmail.com Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่....ดิฉันขออนุญาตขอข้อมููลสถิติการบำบัดทดแทนไตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายปี2550-2553 เพื่ออ้างอิงในการทำงานวิจัยของโรงพยาบาล 
เบญญาภา ภู่ประพันธ์ 
5 ต.ค. 2554 เวลา 16:59 น. 

 ความเห็นที่ : 12IP : 115.67.75.199 Add? Reply Mail to sup 2553@hotmail.com Delete
 ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
สุภัคกาญจน์ ประกอบแสง 
7 ต.ค. 2554 เวลา 19:44 น. 

 ความเห็นที่ : 13IP : 223.206.156.206 Add? Reply Mail to ksumapor@medicine.psu.ac.th Delete
 เรียนเจ้าหน้าที่....ดิฉันขออนุญาตขอข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในปี2550-2553 เพื่ออ้างอิงในการทำคู่มือ 
สุมาพร คำแก้ว 
16 ต.ค. 2554 เวลา 21:57 น. 

 ความเห็นที่ : 14IP : 101.108.164.225 Add? Reply Mail to jurarat_tac@hotmail.com Delete
 อยากทราบสถิติผู้ป่วยโรคไตค่ะปี 2553-ปัจจุบัน กรุณาตอบด้วยนะคะ 
jun 
20 ต.ค. 2554 เวลา 07:54 น. 

 ความเห็นที่ : 15IP : 180.183.120.104 Add? Reply Mail to kooha3@hotmail.com Delete
 อยากได้ข้อมูล สถิตผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงของปี 54อะคับ ใครรู้ ใครมี ช่วยส่งให้ด้วยนะคับ เอาไปทำงาน หาไม่เจอเลยคับ เครียดมากเลย เมลkooha3@hotmail.com 
เอ็ม 
15 ม.ค. 2555 เวลา 23:20 น. 

 ความเห็นที่ : 16IP : 202.28.25.165 Add? Reply Mail to ptp-99@hotmail.com Delete
 อยากทราบว่าตั้งแต่ปี 2550 - 2553 มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ละโรคมีจำนวนเท่าไร และค่ารักษาโรคเรื้อรังแต่ละปีใช้งบประมาณเท่าไร 
วิระกร 
8 ก.พ. 2555 เวลา 16:23 น. 

 ความเห็นที่ : 17IP : 58.8.233.120 Add? Reply Mail to kanuengaom@hotmail.com Delete
 เรีนยเจ้าหน้าที่...ดิฉันขออนุญาตขอข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และแยกเป็นฟอกเลือด แบบรายจังหวัดในปี2550-2554 ขอความกรุณาตอบกลับด้วย ขอบคุณค่ะ 
คนึง 
12 ก.พ. 2555 เวลา 18:04 น. 

 ความเห็นที่ : 18IP : 114.40.169.132 Add? Reply  Delete
 http://taiwan-nightspot.com/2012.html
http://taiwan-nightclub.com/
http://xn--hxt324iqodkxe.tw/
http://lijing1002.wordpress.com/
http://tw.myblog.yahoo.com/nightclub-tw/
http://taiwan-nightclub.com/index3.html
http://taiwan-nightclub.com/index4.html
http://taiwan-nightclub.com/index5.html
http://taiwan-nightclub.com/index6.html
http://www.wretch.cc/blog/lijing1002
http://lanny2088.pixnet.net/blog
http://www.xn--fiq43l19jh26c.tw
http://www.xn--djrptw9wh26c.tw
http://xn--55qx5dk66d1qa.tw
http://tw.myblog.yahoo.com/nightclub-lijing/
http://blog.yam.com/wineshop
http://ivy00135.blog104.com/
http://ivy00138.blog104.com/
http://ivy00139.blog104.com/
http://ivy00141.blog104.com/
http://ivy00142.blog104.com/
http://wts30286.blog104.com/
http://518.blog104.com/
http://ivy00140.blog104.com/
http://li_jing1002.blog104.com/
http://qwe30286.blog104.com/
http://wineshop.blog104.com/
http://lijing1002.blog104.com/
http://lanny2088.blog104.com/
http://xn--hxt324iqodkxe.tw/agency/1
http://xn--hxt324iqodkxe.tw/at-work
http://xn--djrptf8jmwg.com
http://taipei-nightclub.com/
http://pbady12.pixnet.net/blog
http://pbady12.blog104.com/
http://taiwan-nightspot.com/2012-00.html
http://beautyladies.com.tw/
http://beautyladies.com.tw/01.html
http://beautyladies.com.tw/02.html
http://beautyladies.com.tw/03.html
http://beautyladies.com.tw/kaohsiung.html
http://beautyladies.com.tw/taipei.html
http://beautyladies.com.tw/taichung.html
http://hotel-brokerage.com/
http://hotel-brokerage.com/linsanity.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-00.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-01.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-02.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-03.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-04.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-05.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-06.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-07.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-08.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-09.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-10.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-11.html
http://taiwan-nightspot.com/2012-12.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-00.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-01.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-02.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-03.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-04.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-05.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-06.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-08.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-09.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-10.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-11.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-12.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-13.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-14.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-15.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-16.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-17.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-18.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-19.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-20.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-21.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-22.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-23.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-24.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-25.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-26.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-27.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-28.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-29.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-30.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-31.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-32.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-33.html
http://taiwan-nightclub.com/qa-36.html
 
ugg 
3 มี.ค. 2555 เวลา 16:48 น. 

 ความเห็นที่ : 19IP : 122.154.90.157 Add? Reply Mail to djum_555@hotmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอ ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานปี เช่น สถิติ จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย อัตราการเสียชีวิต สถิติผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2552 2553 2554 ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ 
จรรยา 
10 ก.ค. 2555 เวลา 21:21 น. 

 ความเห็นที่ : 20IP : 58.9.18.255 Add? Reply Mail to kulvaranon@hotmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี 2554 ทั้งจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
ประเทศไทย และ ทั่วโลก
 
สุทธิศํกดิ์ 
9 ส.ค. 2555 เวลา 01:28 น. 

 ความเห็นที่ : 21IP : 174.139.3.70 Add? Reply Mail to dhfl@yahoo.com Delete
 http://www.oakley--sunglass.com/ oakley sunglasses
http://www.rayban--sunglass.com/ ray ban sunglasses
http://www.coachfactoryoutletusa.org/ coach factory outlet
http://www.hollisterclothing-store.com/ hollister clothing store
http://www.michael--korsoutletonline.com/ michael kors outlet online
http://www.saclancelfrance.com/ sac lancel
http://www.katespade--outlet.com/ kate spade outlet
http://www.katespadeoutlet-online.com/ kate spade outlet online
http://www.katespade-online.com/ kate spade online
http://www.coachoutlet-onlinestore.com/ coach factory outlet
http://www.michaelkors--outletonline.com/ michael kors outlet online
http://www.abercrombie-andfitch.com/ abercrombie and fitch
http://www.outletmichaelkorsonline.com/ michael kors outlet
http://www.sacportefeuille.com/ sac portefeuille
http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/ oakley sunglasses outlet
http://www.fitflopsuk.com/ fitflops uk
http://www.michael--korsoutlet.com/ michael kors outlet
http://www.toryburch-outlet-online.com/ tory burch outlet online
http://www.abercrombieandfitchstore.com/ abercrombie & fitch
http://www.fit-flops.co.uk/ fitflops
http://www.coachoutlet-onlinefactory.com/ coach outlet online
http://www.coachfactoryoutlet-bag.com/ coach factory outlet
http://www.tory-burchshoes.com/ tory burch shoes
http://www.coachfactoryoutletclearance.com/ coach factory outlet
http://www.ray-bans-sunglass.com/ ray-ban sunglasses
http://www.ray-baneyewear.com/ ray-ban eyewear
http://www.rayban--sunglasses.net/ ray ban sunglasses
http://www.oakley--sunglasses.org/ oakley sunglasses
http://www.oakley--glasses.com/ oakley glasses
http://www.louis-vuittonoutletstores.com/ louis vuitton outlet stores
http://www.louis-vuittonhandbags.net/ louis vuitton handbags
http://www.michael-kors.cc/ michael kors
http://www.tory-burch.org/ tory burch
http://www.valentino.us.com/ valentino
http://www.coach-outletonlinefactory.com/ coach outlet
http://www.coachoutlet-factorystore.com/ coach outlet store online
http://www.air--jordans.com/ air jordan
http://www.timberlandshoesus.com/ timberland shoes
http://www.michaelkors--handbags.com/ michael kors handbags
http://www.coachfactoryoutletnew.com/ coach factory outlet
http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/ coach factory outlet
http://www.truereligionbrandjeans.us.com/ true religion outlet
http://www.truereligionjeans.us.com/ true religion jeans
http://www.coach--handbags.com/ coach outlet online
http://www.louisvuitton--outlet.us/ louis vuitton outlet
http://www.timberland--shoes.com/ timberland boots
http://www.isabelmarantshoes.us.com/ isabel marant shoes
http://www.coachoutletonline-factory.com/ coach outlet online
http://www.michael-korsonlineoutlet.com/ michael kors outlet online
http://www.louisvuitton-handbag.us/ louis vuitton handbags
http://www.coach-outletstoreonline.com/ coach outlet store online
http://www.true-religion-jeans.com/ true religion jeans
http://www.coach-outletfactoryonline.com/ coach factory outlet online
http://www.coachfactoryoutlet-official.com/ coach factory outlet
http://www.louis-vuittonoutlets.com/ louis vuitton outlet
http://www.officialcoachonlinefactorysale.com/ official coach factory outlet
http://www.coachoutlet-storefactory.com/ coach outlet online
http://www.michael-korsoutletsonline.com/ michael kors outlet
http://www.cotiffanyand.com/ tiffany and co jewelry
http://www.celineoutlet-online.com/ celine outlet
http://www.celine-handbags.com/ celine handbags
http://www.toms--shoes.us/ toms shoes
http://www.fitflopsandalssale.com/ fitflops
http://www.fitflopusaonline.com/ fitflop outlet
http://www.prada-handbag.com/ prada handbags
http://www.cotiffanyand.com/ tiffany and co
http://www.prada-outlets.com/ prada outlet
http://www.marcjacobs.us.com/ marc jacobs
http://www.supra.us.com/ supra shoes
http://www.ralphlaurenpolo-inc.com/ polo ralph lauren
http://www.tiffanyjewelry.us.com/ tiffany jewelry
 
oakley sunglasses 
18 ส.ค. 2557 เวลา 16:03 น. 

 ความเห็นที่ : 22IP : 110.169.16.65 Add? Reply Mail to gofsk@hotmail.com Delete
 ขอข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังปัจจุบันครับ 
พิสุทธิ์ 
8 ก.ย. 2557 เวลา 15:40 น. 

 ความเห็นที่ : 23IP : 61.7.221.146 Add? Reply Mail to kop_kop_1357@hotmail.com Delete
 ขออนุญาติครับ พอดีต้องการทราบสถิติการป่วยเป็นโรคคเรื้อรัง และโรคซึมเศร้า ในช่วงปี 2555-2557 ขอบคุณคับ 
Jetsada 
17 ก.ย. 2557 เวลา 08:13 น. 

 ความเห็นที่ : 24IP : 61.7.235.254 Add? Reply  Delete
 1.ขอทราบสถิติผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังของประเทศไทยและภาคเหนือ
2.ขอทราบสถิติผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ทำ CAPD ประเทศไทยและภาคเหนือ
 
กุ๊งกิ๊ง 
14 พ.ย. 2557 เวลา 23:08 น. 

 ความเห็นที่ : 25IP : 49.237.6.202 Add? Reply  Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอ ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานปี เช่น สถิติ จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย อัตราการเสียชีวิต สถิติผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2557ได้ไหมค่ะ จะทำรายงานคะ ขอบคุณคะ 
จิ 
9 ม.ค. 2558 เวลา 09:34 น. 

 ความเห็นที่ : 26IP : 61.19.201.16 Add? Reply Mail to jaree4255@gmail.com Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอ ข้อมูล สถิติ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังปี 2555-2557 แบ่งเป็น ผู้ป่วยเปลี่ยนไต ผู้ป่วยฟอกไตโดยใผ่านเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยที่ทำCAPD มาประกอบการทำคู่มือการปฏิบัตรงานคะ
ขอบคุณคะ
 
จารีย์ เพ็ชรศรี 
10 ก.พ. 2558 เวลา 11:21 น. 

 ความเห็นที่ : 27IP : 58.10.189.59 Add? Reply Mail to chanpanit@hotmail.co.th Delete
 ขอความอนุเคราะห์ขอ ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจปี2554-2557 เช่น สถิติ จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในกรุงเทพมหานครในกลุ่มชายวัยทอง(40-59 ปี)ของประเทศไทย อัตราการเสียชีวิต สถิติผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2554-2557ได้ไหมครับ จะทำรายงานครับ ขอบคุณครับ/ค่ะ
เมลล์:chanpanit@hotmail.co.th/chanpanit@gmail.com/chanpanit@windowslive.com
 
ณัฐนันท์ จันพานิช 
19 ก.พ. 2558 เวลา 14:17 น. 

 ความเห็นที่ : 28IP : 171.97.160.95 Add? Reply Mail to aeh_rn@hotmail.com Delete
 ขอคำแนะนำค่ะ อยากได้ข้อมูลสถิติผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันปี 2555-2557 ไม่ทราบว่าหาได้จากที่ไหนค่ะ หรือเวปใดรบกวนตอบด้วยค่ะ จะทำงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
Sirirat 
7 มี.ค. 2558 เวลา 16:51 น. 

  แสดงความคิดเห็น
  
ข้อความ 
ชื่อ  *
อีเมล์ 
สีพื้น