หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082เนื้อหาสาระ คำชี้แจง ติดต่อ Link ที่เกี่ยวข้อง

      ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลสำมะโนประชากรและเคหะ หรือรายงานเชิงวิเคราะหทีใช้ข้อมูลจากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ สอบถามได้ที่ e-mail ด้านล่างนี้

ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ส่ง :
e-mail :
ข้อความ :
 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 หรือสอบถามความก้าวหน้าในการเตรียมงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ติดต่อได้ตาม e-mail ด้านล่าวนี้

ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ส่ง :
e-mail :
ข้อความ :