หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


       สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เมื่อปี พ.ศ. 2503 และต่อมาในปี 2513 2523 2533 และ 2543
โดยในการทำสำมะโนประชากรและเคหะครั้งต่อไป จะจัดทำในปี พ.ศ. 2553


ปิรามิดประชากร
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สปค. 2553 (รายงานฉบับสมบูรณ์)
รายงานผลเบื้องต้น สปค. 2553 (ทั่วราชอาณาจักร)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สปค. 2553(รายงานผลล่วงหน้า)
ผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ประเทศไทย มีประชากร ณ วันสำมะโน คือวันที่ 1 กันยายน 2553 จำนวน 65.4 ล้านคน มีประชากรหญิง 33.3 ล้านคน และชาย 32.1
สำมะโนประชากรและเคหะWarning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We had to select 'UTC' because your platform doesn't provide functionality for the guessing algorithm in /portal/wwwnso/pop-census/index.php on line 410

สำมะโนนับใครบ้าง ?

:: คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

:: คนไทยที่ไปต่างประเทศชั่วคราว

:: คนต่างชาติที่อยู่เกิน 3 เดือน

หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

* ประชากร ทุกคนในประเทศ ตามที่อยู่จริง

* ที่อยู่อาศัยจริงของประชากรนั้น

  สำมะโน จะจัดทำทุก 10 ปี

แผ่นปลิว สปค. 53
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาสเปน

ภาษาจีน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาพม่า

 
QuickStats - ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
รวมทุกจังหวัด และตัวชี้วัดทางประชากรและที่อยู่อาศัย
Map Stat - ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
นำเสนอในรูปแบบของแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ
Census Table (รายภาค) - ตารางสถิติจากรายงานผล
ล่วงหน้า และรายงานผลฉบับสมบูรณ์
Data Warehouse - ระบบคลังข้อมูลของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ
Report - รายงานผลฉบับสมบูรณ์
 
 
 

สสช ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ม.ราชภัฎภูเก็ต (24 ธันวาคม 2552)

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553" (21 ธันวาคม 2552)
การประชุมวิชาการประเทศไทยจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 (18 ธันวา 2552)
ตราไปรษณียากรที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย
ประชุม "คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1" (28 กรกฎาคม 2552)
ประชุมชี้แจง "ผู้ประสานงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553" (17 - 19 กรกฎาคม 2552)
ประชุมหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการจัดทำและใช้ประโยชน์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และสถิติจังหวัด (1 กรกฎาคม 2552)
ประชุมวิชาการเรื่อง "ประเทศจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553" ( 30 มิถุนายน 2552)
แถลงข่าว การสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552 ใน กทม.(เขตหลักสี่) (29 มกราคม 2552)

การประชุมชี้แจง "วิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552  กรุงเทพมหานคร"  (26-28 มกราคม 2552)

 
แถลงข่าว "ตราสัญญลักษณ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 "  (12 กันยายน 2551)
การประชุมเรื่อง "การถอดบทเรียนผลการทดลองทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2550 – 2551 ในพื้นที่ที่มี่ประชากรต่างชาติเข้มข้น" ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส (15 สิงหาคม 2551)
สื่อมวลชนสัญจร "ศึกษาดูงานทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2551 (ทดลอง)" (5-6 มิถุนายน 2551)
 การประชุมชี้แจง "วิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 จังหวัดพิษณุโลก" 
(5 -14 พฤษภาคม 2551)
การสัมมนา สสช เชิงรุก สำมะโนประชากรและเคหะ ตอนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการจังหวัดพิษณุโลก  ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ( 17 มีนาคม 2551)